Vocaal ensemble

Ars Cantandi heeft in de loop van de jaren al een mooi repertoire opgebouwd.
Hieronder vindt u de alfabetische lijst van ons repertoire op volgorde van componist.