Vocaal ensemble


Uploaden bestanden naar digitaal archief Ars Cantandi


Selecteer de bestanden die je wilt uploaden naar het digitale archief van Ars Cantandi
N.B: eventuele reeds aanwezig bestand in het archief met dezelfde naam wordt overschreven door de nieuwe!

Je kunt meer bestanden tegelijk uploaden, gebruik daarvoor bij het selecteren van de bestanden de Ctrl-knop of Shift_knop.

De bestandsnaam moet het formaat hebben: rubriek_naam.extensie waarbij extensie de types: xls, xlsx, doc, docx, pdf mogen zijn (excel, Word en pdf).

de rubriek mag je zelf benoemen b.v. ‘bestuur’ of ‘statuten’ of ‘financiën’ bestandsnaam is dan b.v statuten_statuten arscantandi.pdf